Момичето чу някакви странни шумове, идващи от стаята порно с лелки на сестрите